Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Az alábbi dokumentum a Lancast-Hungary Kft által üzemeltetett internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében a következő szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és az internetes oldalon rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az, (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az eladó között, mint egyezség létrejött. Az eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A webboltban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Lancast-Hungary Kft és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat kiegyenlíti. A megrendelő a rendelés adatait e-mail-ben elküldő, rendelési gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

2001:CVIII 6.§(2) tv. szerint a Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.


Szerződő felek azonosítása

A Webáruház szolgáltatásait az alábbi vállalkozás, mint Kereskedő (Eladó) látja el:

Lancast-Hungary Kft.
Székhely és postacím: 1145 Budapest, Szugló u. 54.
Cégjegyzékszám: 01-09-560052
Adószám: 12153136-2-42

Ügyfélszolgálat H-P: 8:00-16:00
Email: info@lancastsport.com
Tel: 06-1-250-2098

A vásárlási szerződés a Lancast-Hungary Kft, mint eladó, és a Vásárló (megrendelő), mint vevő között jön létre. Az eladó csak a www.lancastsport.com internetes oldalon közzétett katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indoklás nélkül töröljük. Azonban a rendelést minden esetben telefonon vagy e-mail-en keresztül visszaigazoljuk. Az eladó fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét, valamint fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon.

A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Árak

A feltüntetett áron csak akkor juthat hozzá a megrendelő és válik az ajánlat véglegessé, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, az adatlapot hiánytalanul kitölti és a rendelést a rendelési gombbal jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás pontos ára a www.lancastsport.com oldalon, egyértelműen fel van tüntetve ráadásul a kiszállítás költsége és az áru értéke a rendelésről küldött visszajelző e-mail-ben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát.

Raktárkészlet / szállítás

Amennyiben a www.lancastsport.com oldalon található termékkatalógusban szereplő termékek valamelyike nem található azonnali raktárkészleten, a megrendelőt azonnal tájékoztatjuk a termék várható elérhetőségéről.

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.


A garancia (jótállás), szavatosság

Az Önhöz postázott áru minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind az értékesítő részéről. Amennyiben azonban valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Vállalkozásunk az eladott termékekre garanciát vállal. A garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetében az eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.


A garancia nem érvényes

    Helytelen tárolás esetén.
    Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibák esetén.
    Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibáknál.
    Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális igény bejelentése, munkanapokon:

Tel: 06-1/2502098;  8:00 – 16:00
info@lancastsport.com

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

    A bejelentő nevét.
    A termék részletes adatait /nevét.
    A hiba leírását.
    A vásárlói számla sorszámát.

A reklamáció elbírálását az eladó „Reklamációs jegyzőkönyvben” rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás, elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be. Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

Elállási jog (visszavételi garancia)

Amennyiben a megrendelt termék nem nyeri el tetszését vagy nem megfelelő méretű, termék átvételét követő naptól számított 14 napon (naptári nap!) belül lehetősége van méret/fazon cserére, pénzvisszafizetésre (elállásra).

Csere setén CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET VESZÜNK VISSZA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, a cserét megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

A Vevőt megillető 14 napos elállási jog szerint, a fogyasztó bármiféle indoklás nélkül elállhat az online vásárlástól, a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül.

Ahhoz, hogy a fogyasztó élhessen az elállás jogával alapvetően kétféle kötelezettsége van: 1) bejelentési kötelezettség, 2) visszaküldési kötelezettség.

  1. Bejelentési kötelezettség

Első és legfontosabb dolog, hogy a termék kézhezvételét követően 14 nap van az elállásra. Ezen időtávon belül kell jeleznie a webáruház felé az elállási szándékot,  elállási nyilatkozattal. Ezt akár szóban, például a telefonos ügyfélszolgálatot felhívva is megteheti, de akár írásban is postai levélként vagy emailben. A lényeg, hogy az elállási szándékot mindenképpen be kell jelenteni a webáruház felé!

  1. Visszaküldési kötelezettség

Ha megtörtént a bejelentés az elállásról, a következő feladat, hogy a terméket sértetlenül vissza kell juttatni a webáruháznak. 

  • A visszaküldésről a bejelentéstől számított 14 napon belül kell gondoskodni. Ez a 14 napos határidő nem jelenti azt, hogy ennyi időn belül vissza is kell érkeznie a terméknek a webáruházhoz, de mindenképpen fel kell legyen adva.
  • A visszaküldés költsége minden esetben a fogyasztót terheli. Kérjük, a terméket saját költségén küldje vissza (UTÁNVÉTES CSOMAGOT NEM VESZÜNK ÁT!)
  • A terméket mindig erre a címre kell visszaküldeni: Lancast-Hungary Kft. 1145 Budapest, Szugló u. 54.

Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban érkezik vissza, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 

Visszatérítési kötelezettség:

Az elállás bejelentését követően a webáruháznak vissza kell térítenie a termék árát és a szállítási költséget. A szállítási költség visszatérítési kötelezettsége nem tévesztendő össze a visszaküldés költségével. A szállítási költség az a költség, amibe a termék fogyasztónak való kiszállítása került. A szállítási költség esetén az szállítási szolgáltatás alapdíja kerül visszatérítésre, a vásárló által igényelt feláras extra szolgáltatások ára viszont nem.

A webáruház nem köteles visszafizetnie a termék árát és a szállítás költségét amíg a termék vissza nem érkezik hozzá.

A webáruház alapvetően a termék teljes árát fizeti vissza a fogyasztónak. Ez alól kivétel az az eset, amikor a termék használata túlhaladta azt a mértéket, ami pusztán a kipróbálása okozhatott. Ilyen esetben értékcsökkentett összeget kell visszatéríteni a vásárlónak.

Visszafizetés módja: banki átutalás.

Kérjük, hogy a csereigényt vagy a rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie felénk e-mail-ben vagy telefonon.

 

Az eladó felelősségvállalása

A www.lancastsport.com webshop üzemeltetője fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megerősítő e-mail visszaküldésével vagyis a rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és azt a fentiekben valamint a továbbiakban leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A megrendelő vállalja a megerősítő e-mail visszaküldésével, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a megrendeléskor kiválasztott fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a www.lancastsport.com üzemeltetője számára, és ilyen esetben a www.lancastsport.com üzemeltetője a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a rendelési gomb lenyomásával, vagyis a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az eladó, vagyis a lancastsport.com üzemeltetője minden érvényes rendelésnek rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a megerősítő e-mail visszaküldésével jóváhagyott megrendelés érvényes!

Szerzői jog

Tilos a www.lancastsport.com engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a Lancast-Hungary Kft és a honlap üzemeltetőjéhez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, www. lancastsport.com, tehát Lancast-Hungary Kft és internetes áruházának nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a weblap üzemeltetőjének írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

 

 

Budapest, 2020.09.22.